СТРАНИЦИ

На вниманието на чуждестранните кандидат-студенти за обучение в Медицински университет – София, за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация!

Уведомяваме, че конкурсните изпити по Английски език, Биология на английски език и Химия на английски език на чуждестранните кандидат-студенти за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация за учебната 2021/2022 година ще се проведат онлайн.

На 11.09.2021 година ще се проведе изпита за кандидат-студентите от ЕС и ЕИП, подали документи в определения срок и получили входящ номер. За целта е необходимо:

  • В срок от 30.08.2021 г. до 08.09.2021 година да бъде платена таксата от 400 лева в касата на МУ-Ректорат за участие в изпита. 
  • В деня на плащането на таксата за участие в изпита, задължително се представя на електронен носител в Учебен отдел на Ректората при МУ-София:  Входящ номер, имената на кандидат-студента, които да бъдат написани с главни букви на английски език и личен и-мейл адрес на кандидат-студента.

На 09.10.2021 година ще се проведе изпита за кандидат-студентите от страни извън  ЕС и ЕИП, подали документи в определения срок и получили входящ номер. За целта е необходимо:

  • В срок от 23.09.2021 г. до 06.10.2021 година да бъде платена таксата от 400 лева в касата на МУ-Ректорат за участие в изпита. 
  • В деня на плащането на таксата за участие в изпита, задължително се представя на електронен носител в Учебен отдел на Ректората при МУ-София:  Входящ номер, имената на кандидат-студента, които да бъдат написани с главни букви на английски език и личен имейл адрес на кандидат-студента.

Информация и инструкция относно провеждането на изпита, очаквайте на личните си имейли и web страницата на Медицински университет – София, след 07.09.2021 година.