СТРАНИЦИ

Онлайн информационен ден за COST

Онлайн информационният ден за COST ще се проведе на 23 февруари 2021 г. от 10:30 (българско време; 09:30 CET). Събитието ще позволи на участниците да научат за ролята на COST за насърчаване и разпространение на научните постижения, ролята и въздействието на програмата COST и как да кандидатстват или да се свържат с COST Action.

COST (Европейско сътрудничество в науката и технологиите) е финансираща организация за научноизследователски и иновационни мрежи.

COST помага да се свържат изследователски инициативи в цяла Европа и извън нея и дават възможност на изследователите и иноваторите да развиват своите идеи във всяка научна и технологична област, като ги споделят със своите колеги. COST Action са т.нар. bottom-up мрежи с продължителност от четири години, които стимулират научните изследвания, иновациите и кариерата.

Основните характеристики на COST дейностите са:

  • Отворени и приобщаващи
  • Мулти и интердисциплинарни
  • Общоевропейски

Още информация ТУК