СТРАНИЦИ

ОНЛАЙН ЛЕКЦИИ ЗА СТУДЕНТИТЕ НА МУ-СОФИЯ В ЕВРОПЕЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ ТБИЛИСИ, ГРУЗИЯ

Европейски университет – Тбилиси кани студентите на МУ-София да посетят онлайн лекции, организирани в последователни дни за периода 21-30 юни 2021. Двата университета партнират помежду си вече две години, съгласно подписано Споразумение за сътрудничество в областта на медицината. Лекциите са свързани с теми от областта на урологията, кардиологията и хирургическите интервенции.

Бъдещите амбиции на двете институции са насочени към реализиране на обмен на студенти и преподаватели, а също и на други международни събития, конференции и конгреси.

Работен език на програмата е английски. Студентите с участие над 70% в лекциите ще получат сертификат за участие след края на курса.

Всеки, който желае да се включи, може да го направи на следния линк, валиден за всички лекции: 
Video call link: https://meet.google.com/tvh-ukzh-ssj
Or dial: ‪(US) +1 662-676-0041‬ PIN: ‪888 704 767‬#

Имайте предвид, че 16:00 ч. грузинско време (GMT+4) е 15:00 ч. източноевропейско време (GMT+3).

ПРОГРАМА:

21 Jun.21 16:00 (Georgian Time)

  1. Urological anatomy for medical students – Mr. Aleksandre Khelaia. 

22. Jun.21 16:00 (Georgian Time)

  1. Trauma in Urology – Mr. Aleksandre Khelaia

23. Jun. 21 17:00 (Georgian Time ) 

  1. Adaptive and Maladaptive Cardiac Remodeling – Ms. Ekaterine Jabua

24. Jun. 21 13:00 (Georgian Time)

  1. Alcohol and sleep – Ms. Tamar Aladashvili

24. Jun. 21 17:00 (Georgian Time)

  1. Benign and malignant skin tumors and diagnosis – Ms. Sophiko Liluashvili 

25. Jun. 21 19:00 (Georgian Time)

  1. Heart Failure – Ms. Natia Asitashvili 

28. Jun. 21 19:00 (Georgian Time)

  1. Successful model of elimination of hepatitis C using new generation drugs – Ms. Nino Badridze

29. Jun. 21 18:00 (Georgian Time)

  1. Joint surgical intervention of ENT and related specialties – Ms. Shorena Tsiklauri 

30. Jun. 21 17:00 (Georgian Time)     

  1.  Sudden cardiac death – Ms. Ekaterine Jabua