СТРАНИЦИ

Онлайн обучението в МУ-София се удължава до края на ноември

Със заповед на ректора от утре до  30 ноември 2020 година се удължава неприсъственото дистанционно обучение в електронна среда в  Медицински университет-София и при възможност присъствено обучение за практически упражнения.

Деканите на факултети трябва да проведат необходимите организационни мероприятия за създаване на подходяща среда и условия за продължаване на практическите занятия на групов принцип при желание от страна на студентите.

Вижте цялата заповед ТУК