СТРАНИЦИ

СТУДЕНТСКИ ЖИВОТ

Открита е процедурата за кандидатстване в конкурса “Студент и преподавател на годината на Медицински университет-София”

По традиция в края на всяка календарна година Студентският съвет при МУ-София обявява конкурса „Студент и преподавател на годината на Медицински университет-София”. В тази връзка, се открива процедура по подаване на кандидатури за участие в конкурса, който тази година е под надслов „105 години МУ-София и 25 години Студентски съвет“. 

Срокът за подаване на документите е до 30.11.2022 г. на адрес: students@mu-sofia.bg

Както мнозина от вас вече знаят, идеята, заложена в създаване на традиционния конкурс, е поощряване и награждаване на студенти с доказани високи академични успехи, познание на чужди езици, афинитет към научни разработки и открития, участие и представяне на университета ни в национални и международни научни семинари и конференции, извоювани постижения и отличия, участие в студентски и неправителствени организации и др.

По този повод Студентски съвет на Медицински университет-София ще награди по един студент във всяка една от следните категории:

  • Студент на годината на Медицински университет – София
  • Студент на годината на Медицински факултет
  • Студент на годината на Факултета по дентална медицина
  • Студент на годината на Фармацевтичен факултет
  • Студент на годината на Факултета по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“
  • Студент на годината на Медицинския колеж „Йорданка Филаретова”
  • Студент на годината на Филиал „Проф. Иван Митев“ – Враца
  • Чуждестранен студент на годината

Победителите в отделните категории, получават и парични награди!

Условията за участие вижте ТУК