СТРАНИЦИ

Отлагат се изпитите само за чуждестранните студенти, които не могат да пътуват заради COVID-19

На ректорско-декански съвет бе взето решение изпитите да продължат присъствено в писмена форма, при спазване на всички противоепидемични мерки.  При чуждестранните студенти от страните, които не разрешават пътуване във връзка с COVID-пандемията, изпитите се отлагат за неопределено време.

Както беше обявено вече, дистанционната форма на обучение в МУ – София ще продължи до 30.11.2020 година.

Допуска се при възможност присъствено обучение за практически упражнения на групов принцип при желание от страна на студентите.