СТРАНИЦИ

Отворена е за подаване на проектни предложения конкурсна схема „Дейности Мария Склодовска-Кюри“ – „Докторантски мрежи“, “Хоризонт Европа”

Европейската комисия (ЕК) отвори за подаване на проектни предложения конкурсната схема „Докторантски мрежи“ (Doctoral Networks). Схемата е  чест от дейности „Мария Склодовска-Кюри“ (MSCA) на Рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 28 Ноември 2023 г.

Препоръките на ЕК за подготовка на проектни предложения са достъпни на ТУК

Допълнителни материали, разработени от международната мрежа от национални контактни лица са налични на ТУК

Европейската комисия ще подпомогне потенциалните участници с посветен на схемата онлайн информационен ден, който ще се проведе на 14 юни 2023 г. 

За регистрация за събитието ТУК

С цел улесняване на сътрудничеството между организации от академичния сектор, бизнеса и изследователите в рамките на проект MSCA-NET е разработена платформата за търсене на партньори/организации-домакини по MSCA: https://msca.b2match.io/, на която потенциалните кандидати имат възможност да създадат свой профил.Заинтересованите биха могли да се свържат за съдействие относно конкретни проектни идеи или казуси с националните контактни лица на електронни адреси: tchouprenska@cu.bas.bg и m.glavcheva@mon.bg