СТРАНИЦИ

СТУДЕНТСКИ ЖИВОТ

Първа “EРАЗЪМ+” международна студентска конференция, “Възможности и предизвикателства пред студентската мобилност”

МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ – БОТЕВГРАД, БЪЛГАРИЯ

В академично партньорство: с

Integrated Business Faculty (IBF), Skopje, North Macedonia

Integrated Business Institute (IBI), Skopje, North Macedonia

“1 December 1918” University, Alba Iulia, Romania

Šiauliai University, Lithuania, through Researchers’ Excellence Network

Имат удоволствието да Ви поканят на Първата “EРАЗЪМ+” международна студентска конференция, “Възможности и предизвикателства пред студентската мобилност”, която ще се проведе на 10 ти Октомври 2019 г. в Центъра за дистанционно обучение към МВБУ, София, ул. Винсент ван Гог 7.

Основната цел на конференцията е да даде възможност на студенти от страната и чужбина да обсъдят общи проблеми относно програма Еразъм +, да споделят собствения си опит, както и да обсъдят бъдещите възможности на програмата. Студентите се приканват да представят своята гледна точка по отношение на европейските ценности, ползите от образователната мобилност, положителното въздействие и значението на програма „Еразъм +“.

Цялата инфромация от ТУК