СТРАНИЦИ

Платформа за публикуване и споделяне на резултати

Европейската комисия представя наскоро преработената платформа за публикуване и споделяне на резултати от проекти по Рамковата програма „Хоризонт 2020“ (Horizon Results Platform).

Комисар Габриел наскоро определи платформата като „… място, където резултатите от изследователските проекти на ЕС могат да се трансформират в иновации, които допринасят за нашето общество, икономика и устойчиво бъдеще!

Платформата Horizon Results е:

  • Безплатна – можете да популяризирате ключовите резултати от вашите проекти;
  • Лесна за използване – намира се ма портала за финансиране и търгове, където управлявате и всичко останало, свързано с вашите проекти;
  • Управлявана от самите вас – можете да публикувате и актуализирате резултати, когато те са налични;
  • Свързана с различни типове аудитория – политици, инвеститори, изследователи, учени, предприемачи, експерти по финанси, специалисти по интелектуалната собственост и други заинтересовани страни;
  • Възможност за използване на други тематични безплатни услуги и възможности – в зависимост от естеството и нуждите на вашите резултати, платформата позволява позволява целево информираме за съответните предстоящи конкурси за представяне на проектни предложения, събития с инвеститори, възможности за съдействие за разпространение на информация, или за бизнес планове за развитие, управление на иновации, управление на интелектуалната собственост и много други;
  • Платформата предлага и т. нар. „Matchmaking tool „ – инструмент за съвпадение за търсене и достигане до вашата целева аудитория.

За повече информация вижте от ТУК