СТРАНИЦИ

Подготовка за връщане към присъствено обучение в МУ-София

Днес на извънреден ректорско-декански съвет,  бяха обсъдени всички детайли по нужната организация, спрямо заповедта на министъра на здравеопазването от 19.10.2021г., както и възможностите на МУ-София и факултетите му за реализиране на присъствени занятия.

Всички детайли, засягащи студенти и преподаватели, ще бъдат оформени в заповед на ректора и обявени още в началото на следващата седмица на уебсайта и във Фейсбук страницата на университета.

Следете за актуалното развитие на темата тук!