СТРАНИЦИ

European University INGENIUM

Визията на INGENIUM

Покана за кандидатстване за INGENIUM Winter Junior & Senior School

Университетът на Крит в град Ретимнон, Гърция и Технологичният университет в Мюнстер, Ирландия организират Зимното училище във второто издание на събитията „10 дни на INGENIUM“.

Поканата за участие е към студенти в магистърски програми, докторанти и изследователи в ранна кариера. 

Зимното училище събира студенти и ментори от всичките 10 университети-членове на INGENIUM в Европа, за да изследват, споделят и творят в  пространство за свободно обсъждане, което насърчава интердисциплинарното сътрудничество.

Допустимост:

Участие в програмата могат да вземат студенти от четирите факултета на МУ-София (Медицина, Фармация, Дентална медицина, Обществено здраве).

Изисквания:

 • Участниците трябва да са от 1-ви до 5-ти курс на обучение или докторанти;
 • Минимум B2 ниво на владеене на английски език;
 • Студентите могат да кандидатстват само със служебните си имейли

Ниво на финансиране: Зимното училище INGENIUM предлага стипендии за пътни разходи и настаняване. 

Моля, свържете се с местния екип на INGENIUM за подробности.

Срокове:

 • Краен срок за кандидатстване: 3 декември 2023 г
 • Уведомление за одобрение: 5 декември 2023 г 

Крит

 • Пристигане (студенти и ментор): 4 февруари 2024 г
 • Времетраене на зимното училище (студенти и ментор): 5 февруари – 9 февруари 2024 г
 • Отпътуване от зимно училище (студенти и ментор): 10 февруари 2024 г

Ирландия

 • Пристигане (студенти и ментор): 11 февруари 2024 г
 • Времетраене на зимно училище (Студенти и ментор): 12 февруари – 16 февруари 2024 г
 • Отпътуване от зимно училище (студенти и ментор): 17 февруари 2024 г

Имейл за контакт: erasmus@mu-sofia.bg

ФОРМА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ