СТРАНИЦИ

Покана за участие в конференция на Държавния медицински университет в Самара- SIMS 2020

Държавният медицински университет в Самара, Русия организира Националната научна конференция на младите учени с международно участие: „Международна медицинска наука Самара 2020“ (SIMS 2020). Форумът ще се проведе на 14 октомври 2020 г.

Краен срок за регистрация: 2 септември 2020 г.

Регистрация за конференцията ТУК

Каним следните участници на възраст под 35 години:

● Млади учени

● Аспиранти

● Специализанти

● Студенти

● Медицински персонал (лекари, медицински сестри и др.)

По време на конференцията ще бъдат организирани множество майсторски класове на водещи специалисти в областта на здравеопазването.

Раздели на конференцията:

● Хирургия, травматология и ортопедия

● Терапия

● Клинична медицина

● Акушерство и гинекология

● Педиатрия

● Превантивна медицина

● Фундаментална медицина

● Фармация и фармакология

● Стоматология

● ИТ технологии в медицината

● «Актуални тенденции в медицинската практика» – международна секция, организирана на английски език

Форми на участие:

1. Устна сесия: мултимедиен доклад (с помощта на презентации) плюс публикация на абстракт.

2. Секция за плакати плюс публикация на абстракт.

3. Само публикация на абстракт.

4. Участие онлайн в устна сесия плюс публикация на абстракт. Подробности относно информационното писмо за конференцията, можете да намерите ТУК