СТРАНИЦИ

Покана за обучение по План за равнопоставеност на половете в Хоризонт Европа в България

4-часово обучение за българските организации по критерия за допустимост на Плана за равенство между половете за Хоризонт Европа организира Ecorys от името на Европейската комисия.

Обучението по планове за равенство между половете (GEPs) има за цел да подкрепи съответните изследователски организации и публични органи от България, които желаят да кандидатстват в Horizon Europe. То ще въведе критерия за допустимост на Horizon Europe GEP и ще предостави насоки за разработването на GEPs въз основа на деветте градивни блока, свързани с процеса и съдържанието.

Обучението ще се проведе на 28 септември 2021г , от 11:00 до 16:00 CET

Информацията е на уеб страницата тук и заинтересованите организации трябва да попълнят онлайн формуляра за изразяване на интерес тук до 6 септември 2021 г.