СТРАНИЦИ

Покана за участие на преподаватели от МУ – София в проект “WUM AID Academy of Innovative Didactics of the Medical University of Warsaw”

Варшавският медицински университет отправя покана за участие на преподаватели от МУ – София в проект “WUM AID Academy of Innovative Didactics of the Medical University of Warsaw”.

Проектът предоставя възможност на преподаватели от катедрите на Медицински университет – София, отговаряйки на определени изисквания, да бъдат гостуващи лектори във Варшавски медицински университет.

Преподаването на гостуващия лектор трябва да е 30 (тридесет) часа в един семестър, като тези часове могат да бъдат разделени свободно например: 10 часа през октомври  месец, 10 часа през ноември и 10 часа през декември месец 2021 г. Посещението може да бъде организирано и с продължителност 3 – 5 дни като поредица от лекции.

Разходите по престоя на преподавателите и заплащането на лекторските часове са за сметка на приемащата страна. Заплащането на преподавателите е в размер на 500 полски злоти/час бруто. Гост преподавателят трябва да представи на приемащата страна  – Варшавски медицински университет презентация на лекциите.

Повече информация относно условията за участие и необходимите документи, може видите в следните документи: