СТРАНИЦИ

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ С ДОКЛАД В МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Настоятелството на Регионалната клинична болница за ветерани от войните в гр. Самара, Русия взе решение за удължаване на крайния срок за приемане на статии и резюмета на научни доклади, които да бъдат публикувани в бюлетина на Медицинския институт „Реавиз“, включен в списъка на Висшата атестационна комисия на Русия.

Заявки за участие в конференцията и статии се приемат до 01.07.2021.

Учредители на конференцията са:

 • Министерство на здравеопазването на Самарска област;
 • Медицински университет „Реавиз“;
 • Федерална държавна бюджетна образователна институция за висше образование „Самарски държавен медицински университет“ към Министерство на здравеопазването на Руската федерация (SamSMU);
 • Руска асоциация на геронтолозите и гериатрите;
 • Настоятелство на Областната клинична болница за ветерани от войната в Самара.

Научна програма:

 • Конференцията ще се проведе в присъствено-задочен формат в Самара на 23-24 септември от 10.00 до 13.00 и от 14.00 до 16.00 самарско време.
 • Научните доклади ще бъдат изслушани при пълен работен ден в конферентната зала на Медицинския университет Reaviz. Останалите участници в конференцията могат да вземат участие от работните си места в „онлайн“ формат.
 • На 24 септември ще има запознаване с работата на приемно-диагностичните и инфекциозни отделения, кабинета по КТ, на коронавирусната болница СОКГВВ – в клуба на болницата от 10.00 до 12.00 часа.

Организационен комитет:

Контакти:

 • 951-75-81- Александър Константинович Каширин
 • 8-903-334-07-41- Олег Григориевич Яковлев
 • 8-903-303-86-44 Игор Георгиевич Лещенко
 • 8-927-600-41-67 – Олеся Олеговна Зитева