СТРАНИЦИ

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯ „ДОКТОРАНТСКИ ЧЕТЕНИЯ 2020“ – САМАРА, РУСИЯ

В рамките на научния форум „Млади учени в медицината“ Самарски държавен медицински университет организира на 14 октомври 2020 г. Всеруска научно-практическа конференция на младите учени под надслов „Следдипломни четения – 2020.“

Канят се за участие млади учени, докторанти, студенти от научно-педагогически резервни групи, служители на лечебни заведения на възраст под 35 години. Събитието се провежда под егидата на Самарски държавен медицински университет към Министерство на здравеопазването на Русия с участието на обществената организация „Регионална асоциация на лекарите на Самара“ съвместно с Министерство на здравеопазването на Самарска област и с подкрепа на Федерацията на младежките научни дружества на медицинските университети на Русия.

Конференцията ще включва майсторски класове от водещи експерти в областта на здравеопазването.

РАЗДЕЛИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА:

• Хирургия, травматология и ортопедия

• Терапия

• Клинична медицина

• Акушерство и гинекология

• Педиатрия

• Превантивна медицина

• Фундаментална медицина

• Фармация и фармакология

• Стоматология

• ИТ – технологии в медицината

• „Актуални тенденции в медицинската практика“

ФОРМИ НА УЧАСТИЕ:

• Очна: представяне и публикуване в сборника на Конференцията / представяне на постер и публикация в сборника на Конференцията;

• Задочна: публикация на статии;

• Дистанционна: Участие онлайн.

Сборникът с материали от конференцията ще бъде индексиран в РИНЦ (руски индекс за научно цитиране) и в пълнотекстов формат, които ще бъдат достъпни на уебсайта на Руската научна електронна библиотека (www.eLibrary.ru ).

Най-добрите научни статии ще бъдат предложени за публикуване в списанието „Следдипломен бюлетина на Поволжието“!

ЗА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯТА Е НЕОБХОДИМО:

В срок до 21 август 2020 г. да изпратите по имейл статията заедно със заявка за участие и сканирано копие на препоръка с подписа на завеждащия катедра или научния ръководител на адрес: smusamgmu@gmail.com

В графата „Тема“ е необходимо да посочите секцията и Вашето име (пример: Стоматология Иванов И.И.).

Примерна заявка:

• Раздел: Терапия

• Заглавие на работата: ИНОВАТИВЕН МЕТОД ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ С ХИПЕРТОНИЧЕСКО ЗАБОЛЯВАНЕ

• Име, бащино име и фамилия (три имена за всеки автор): Иван Иванович Иванов

• Длъжност с посочени катедра и/или отдел на лечебното заведение (за всеки автор): Лекар-терапевт от катедрата по факултетна терапия

• Съкратено име на университета или медицинската институция (за всеки автор): Клиники на ДМУ Самара

• Име, бащино име и фамилия на научния ръководител: Петър Сергеевич Сидоров

• Длъжност, научна степен, академично звание и всички почетни звания на научния ръководител: Професор в Катедра по факултетна терапия, д.м.н., професор, заслужен доктор на Руската федерация

• Данни за контакт (телефон и имейл): 8-902-00-00-00, ivan@mail.ru

За участие в конференцията можете да се регистрирате на следния уебсайт: http://youthsciencesamsmu.ru/sss

При липса на отговор от страна на организационния комитет (в рамките на 10 работни дни) относно приема на материалите можете да се свържете с лицата за контакт: Елена Николаевна Зайцева – 89270002613, Артем Константинович Сергеев – 89874320405, Дуфинец Ирина Евгеньевна – 89372064564.

Всеки участник в конференцията има право да изпрати само една работа за публикуване, където е автор и не повече от 3 статии, където е съавтор. Броят на авторите на една статия е не повече от три. Организационният комитет обръща внимание, че научни ръководители и специалисти над 35-годишна възраст не могат да бъдат съавтори на работите.

Технически изисквания за оформлението на статиите, електронните постерни доклади и образец: ТУК

Лице за контакт: Моника Маринова, МИПФ, МУ-София, Ректорат

имейл: mmarinova@mu-sofia.bg

тел.: +359 2 9152138