СТРАНИЦИ

Покана за участие в конкурс по Програма M-ERA.NET

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс с проектни предложения по Програма M-ERA.NET.

Програмата предоставя възможности за дългосрочно сътрудничество между научно-изследователски колективи в областа на материалознанието, природните и инженерните науки. В консорциума участват 35 национални финансиращи организации от 33 държави.

В конкурсната сесия ще бъдат финансирани проектни предложения в следните тематични области:

  • Материали за енергия (Materials for energy)
  • Иновативни повърхности, покрития и интерфейси (Innovative surfaces, coatings and interfaces)
  • Високо производителни композити (High performance composites)
  • Функционални материали (Functional materials)
  • Нови стратегии за съвременни технологии, базирани на материали, с приложение в медицината (New strategies for advanced material-based technologies in health applications)
  • Материали за електрониката (Materials for electronics)

Покана за кандидастване

Брошура за конкурса

Указания за подаване на проектни предложения

Допълнителна информация