СТРАНИЦИ

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В VII МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА РИСУНКА ПО АНАТОМИЯ

Студентите и служителите от Медицински университет-София могат да участват в VII Международен конкурс за рисунка по анатомия VESALIUS-2021. Представените за конкурса произведения на изкуството трябва да разкрият достойнството на медицинската професия, структурата и красотата на човешките форми на тялото, отразени чрез художествени образи.

Рисунки и предмети на изкуството могат да се изпращат по пощата или по куриер  на следния адрес:

25009; Москва, ул. Моховая, 11/10,

Университет Сеченов, Катедра по анатомия на човека

Участниците трябва първо да попълнят въпросника и да го изпратят по имейл до организационния комитет

ВЪПРОСНИК

1. Име (име, презиме,фамилия)

2. Номер на мобилен телефон

3. Адрес

3. Имейл

4. Наименование на институцията (пълно име и съкращение)

5. Статус на участника: студент (година и факултет), персонал (длъжност, академично звание, степен)

6. Заглавие на произведението на изкуството

7. Резюме на проекта – не повече от 1 страница отпечатан текст

Имейл: imago.anatomica21@gmail.com 

Сайт на състезанието: https://www.imagoanatomica.com 

В КОНКУРСА СЕ ПРИЕМАТ: картини и рисунки (Размерът на чертеж/рисунка не трябва да бъде по-малък от A3), скулптура, декоративно изкуство, 3D модели и компютърна графика.

В описанието трябва да бъде отбелязано името на автора, дата на създаване, техника, материали и кратък анализ на идеята, снимка на произведенията на изкуството (файл jpeg, tiff на диск или флаш устройство). Картината трябва да бъде рамкирана или ламинирана.

Победителите в конкурса ще получат дипломи, а всички участници – сертификати.

Експозицията ще се проведе на 1 декември 2021 г. в Университета „Сеченов“ (катедра „Анатомия на човека“) https://www.sechenov.ru/.

Участието в конкурса е безплатно.

Краен срок за изпращане на конкурсните работи – 15 ноември 2021 г.

Условия за връщане: произведенията могат да бъдат върнати лично на автора или изпратени по пощата (връщането по пощата трябва да бъде заплатено от участника в конкурса)