СТРАНИЦИ

Покана за участие в проекти за институции-членки на AUF

AUF Университетската франкофонска агенция е публикувала покана за проекти, предназначени за научноизследователски и иновационни структури, които са част от институции-членки на AUF в региона на Централна и Източна Европа (ECO).

Поканата е отворена от 1 февруари до 14 март 2021 година.

Проектите ще се изпълняват за 12 месеца, от 1 май 2021 г. до 30 април 2022 г.

Предложенията за проекти трябва да бъдат представени от консорциум, съставен от най-малко две изследователски структури от институции-членки на AUF от две различни държави:

  • една изследователска структура на институция в държава от региона на Централна и Източна Европа;
  • една изследователска структура от организация на член на AUF в Централна и Източна Европа или в други региони: Америка, Централна Африка, Западна Африка, Азиатско-Тихоокеанския регион, Карибите, Западна Европа, Северна Африка, Близкия изток, Индийския океан

За да се кандидатства по поканата:

Консултирайте се с презентационния документ

Попълва се формуляр (само онлайн), който е достъпен ТУК

Модели на документи, предоставени от AUF

Консултирайте се със списъка на университетите членки

За допълнителна информация: recherche-innovation-eco@auf.org