СТРАНИЦИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ И НАСОКИ НА ЕК ВЪВ ВРЪЗКА С ЕРАЗЪМ+ МОБИЛНОСТИ

Във връзка с усложнената обстановка, причинена от разпространението на коронавируса (COVID-19) и въведените ограничения в повечето държави, включително България и честите запитвания относно отменени полети и отказ на авиокомпании да възстановят средствата за закупените билети, на следния линк можете да намерите полезна информация, касаеща участниците в мобилности:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_485

 Предоставяме на Вашето внимание информация и насоки от ЕК, относно изпълнението на Програма „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/covid-19-essential-practical-advice-erasmus-and-european-solidarity-corps_en

Участниците в мобилност трябва да информират българските представителства зад граница, че в момента са на територията на съответната държава. Повече информация може да намерите на сайта на Министерство на външните работи:

https://www.mfa.bg/bg/situationcenter

https://www.mfa.bg/bg/contacts

https://www.mfa.bg/bg/customnews/main/24736

Полезна информация за различни онлайн ресурси за обучение може да намерите на сайта на ЕК:

https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/coronavirus-online-learning-resources_en