СТРАНИЦИ

Посещение на преподаватели от МУ-София в Университета Sidi Mohamed Ben Abdellah, гр. Фес, Мароко

Медицински университет има спечелен проект за обмен на преподаватели с Университета Sidi Mohamed Ben Abdellah, гр. Фес, Мароко за 2018-2020 година. Във връзка с изпълнение на дейностите по проекта, в периода 24-30 март 2019 г.. Двама преподаватели – доц. д-р Н. Белова, Медицински факултет и проф. А. Янакиева, Факултет по обществено здраве реализираха мобилност по програма Еразъм +.

По време на престоя им бяха проведени работни срещи, презентации и лекции, както и бяха изнесени съобщения от взаимен интерес относно предпоставките за успешно кандидатстване за международна кредитирана мобилност, най-добри практики при управление и осъществяване на кредитната мобилност, студентска мобилност и признаване на кредити, както и какво е бъдещето на международната кредитирана мобилност. 

Работна среща на факултетните координатори по програмата Еразъм+, Проф. д-р А. Янакиева (ФОЗ) и доц. Д-р Н. Белова (МФ) с проф. М. Ал- Азами, зам. декан по научните изследвания на МФ, университет Sidi Mohamed Ben Abdellah, гр. Фес, Мароко, и д-р Самия Арифи, Катедра по Медицинска онкология.

 

По време на посещението на Еразъм координаторите от МУ-София в университета в гр. Фес, са обсъдени възможностите за бъдещо сътрудничество. Преподаването в МФ на университета Sidi Mohamed Ben Abdellah е на френски език.

Бяха проведени лекции, предназначени за студенти и докторанти на теми:

  1. Arterial stiffness and haemodynamics.
  2. Myocardial metabolism in health and disease.
  3. Sympathetic nervous system and cardiovascular function.