СТРАНИЦИ

Последен конкурс по РП “Хоризонт 2020” за схемата RISE от дейностите Мария Склодовска-Кюри

На 06.12.2019 г.  беше отворен последният за РП “Хоризонт 2020” конкурс за схемата RISE от дейностите Мария Склодовска-Кюри:

Виж от ТУК

Крайният срок за кандидатстване е 28 април 2020 г.

1.За подготовка на Вашето проектно предложениеможе да използвате следните материали, които се изготвят в рамките на проекта на международната мрежа от НКЛ Net4MobilityPlus:

2.На линка на конкурса има възможност за търсене на партньори, които профили след това публикуваме на сайта на проекта – https://www.net4mobilityplus.eu/widening-countries-eoi/

Може да попълните и нашия формуляр (в приложение), който ние след това ще разпространим до колегите от международната мрежа и на нашия фейсбук: MSCA NCP – Bulgaria.

3.Разгледайте успешни истории от Българияи другите widening държави на http://net4mobilityplus.eu/widening-countries-success-stories/и на https://rn.fmi.uni-sofia.bg/sites/default/files/MSCA-Successful-Projects.pdf

Повече информация за дейностите Мария Скл.-Кюри може да намерите на https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/