СТРАНИЦИ

Предложение относно осъществяване на двустранен студентски и академичен обмен с Университета на Британска Колумбия – UBC

Университетът на Британска Колумбия (UBC) предлага програми за:

  • Визитиращи чуждестранни студенти, работещи в областта на изследователската дейност. Кандидатите трябва да посочат факултет от  Университета на Британска Колумбия, под чието ръководство желаят да работят, а продължителността на престоя е от 1 до 12 месеца. Не се заплащат такси на университета. Кандидатите заплащат еднократна такса при кандидатстване, като може да се кандидатства по всяко време на годината. Обучаващите се следва да осигурят самостоятелно необходимите им средства за пребиваване в Канада. Повече информация за програмата е достъпна на следния интернет адрес: https://students.ubc.ca/about-student-services/go-global/coming-ubc-study-abroad/visiting-international-research-virs
  • Лятна програма във Ванкувър: четириседмична интензивна програма за обучение в пакети от по два курса. Таксата за участие е 5250 кан. долара, която включва таксата за участие, такса за материали, настаняване, мед. застраховка, обиколка на града, соц. дейности и такса за посрещане/изпращане на летището. Повече информация за лятната програма: https://vancouversummerprogram.ubc.ca/
  • Програми за студентски обмен: обменът се извършва на базата на предварително съгласуван реципрочен срок. Относно областите – обект на изследователска дейност от страна на университета повече информация е налична на следния линк: https://research.ubc.ca/research-excellence/spotlight-areas