СТРАНИЦИ
знамената на Швейцария и България

Предстои обявяването на Българо-швейцарска програма за научни изследвания и обмен на учени

В Рамково споразумение между правителството на Република България и Федералния съвет на Конфедерация Швейцария относно изпълнението на Втория швейцарски принос към избрани държави членки на Европейския съюз за намаляване на икономическите и социалните различия в Европейския съюз е включена тематична област „Научни изследвания и иновации“.
Очакванията са през втората половина на 2023 г. да бъдат обявени процедурите за набиране на проектни предложения, като по всяка вероятност първите проекти в изпълнение ще са през 2024 година.
Основната цел на предстоящия конкурс ще бъде да се повиши конкурентоспособността на участващите изследователи и да се интегрират те по-добре в международни изследователски мрежи. Ще се насърчават високите научни постижения (т.нар. „excellent science“). Предвижда се конкурсът да се обяви едновременно във всички участващи страни. Всички проекти ще бъдат с продължителност между 36 и 48 месеца и трябва да приключат до 31 август 2029 г. Те ще се разработват от швейцарски партньор и най-малко двама партньори от две страни от ЕС-13. Ще бъдат обхванати специфични проблеми във всички научни области с акцент към социалните и хуманитарните науки.

Допълнителна информация ТУК