СТРАНИЦИ

Продължава набирането на проектни предложения по Швейцарската подкрепа за насърчаване на млади учени – PROMYS

Млади изследователи, които са учили или работили в ЕС-27 или в Швейцария в продължение на поне една година като докторанти или постдокторанти и биха искали да продължат научната си кариера в България, могат да кандидатстват с проектни предложения по Швейцарската подкрепа за насърчаване на млади учени (PROMYS) до 29.02.2024 година.

Кандидатите, също така, трябва да имат от две до седем години изследователски опит след придобиване на ОНС „доктор“ и да са граждани на една от споменатите страни или да са работили поне три години в една от страните от ЕС-27 или Швейцария, както и да отговарят на останалите изисквания по програмата.

Изчерпателна информация за конкурса и условията за кандидатстване може да откриете на електронната страница на Националната швейцарска фондация за наука – Swiss National Science Foundation