СТРАНИЦИ

Проект на Методология и критерии за подбор на операция „Модернизация на висшите училища“

На електронната страница на МОН е качен за обществено обсъждане проекта за методология и критерии за подбор по операция Модернизация на висшите училища , ОП НОИР.

Линк към обявата от ТУК