СТРАНИЦИ

Проект за мобилност по програма Еразъм+ с Йорданския университет за наука и технологии, гр. Ирбед, Йордания

Във връзка с реализацията на проект по програма Еразмус + за обмен на преподаватели и студенти с Йорданския университет за наука и технологии, гр. Ирбид, Йордания и изпълнението на дейностите по договора между МУ-София и Йорданския университет, по покана на приемащия университет, въз основа на подписани тристранно Staff Mobility Agreements for Teaching, бяха командировани следните преподаватели от МУ-София:

от 22 до 29 юни 2019 г.

– проф. д-р Лазар Желев Славов-Медицински факултет

– доц д-р Екатерина Кожухарова- Фармацевтичен факултет

– ас. Савена Барисова- Факултет по обществено здраве

 

 

 

 

 

 

 

 

От 08 до 16 юли 2019 г.

-ас. д-р Зорница Господинова Михайлова- Факултет по дентална медицина

Целта на посещенията включваше преподавателска дейност.

Допълнително нашите преподаватели имаха срещи с директора на Международен отдел и представителите на факултетите по Фармация, Медицина Дентална медицина и на департамента по обществено здраве, където са обсъдили възможности за бъдещо сътрудничество, правила по изпълнение на дейностите по проекта и кредитните системи на двата университета. В Йорданския университет за наука и технологии също прилагат Европейската система за натрупване и трансфер на кредити, което би улеснило взаимното признаване на кредити на студентите, както и рабатата по бъдещи съвместни проекти за стратегическо партньорство и изграждане на капацитет.