СТРАНИЦИ

ПРОЕКТ ЗА МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ + С ЙОРДАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ, ИРБИД, ЙОРДАНИЯ

В рамките на проекта по програма Еразъм + КРЕДИТНА МОБИЛНОСТ – 2018/2020, КA 107 четирима преподаватели от Йордански Университет за Наука и Технолгии, град Ирбид, Йордания, партньор по проекта, посетиха Медицински университет – София с цел преподаване в периода юни – юли 2019г.

Мобилността стартира с лекция на асистент д-р Махмуд Алфаких – преподавател по Биохимия и Молекулярна  биология пред студенти и академичен състав от Факултет по обществено здраве и Медицински факултет на тема ‘Role of dietary and lifestyle factors in the progression and treatment of cancer‘. 

В рамките на обмяната по проекта, в края на месец юни пред студенти и преподаватели от катедра Биохимия при Медицински факултет – МУ – София, лекция изнесе  професор Набил Башир от катедра Физиология и Биохимия при йорданския университет – водещ специалист в изследванията на заболяванията от рак на белия дроб в Йордания.  Тема на лекцията беше The association of Epidermal growth factor receptor gene SNPS with lung cancer’.

Беше организирана научна дискусия с членовете на катедрата и студенти. Обмени се  ценен теоретичен и практически опит.

Проф. Башир и неговият колега д-р Алфаких разгледаха работната среда и достиженията на лабораториите на Центъра по молекулярна медицина на МУ – София.

В началото на месец юли посещение с цел преподаване в МУ-София осъществиха д-р Осама Алшугран и д-р Рами Ал-Фодех, които представиха изследванията си в областите съответно на Клинична фармация и Дентална медицина.

Д-р Алшугран демонстрира пред студенти втори курс от Фармацевтичен факултет – МУ София обучението Problem – Based Learning – PBL (обучение базирано на проблеми от практиката) и запозна аудиторията с основните направления на обучението по Фармация в Йордански университет за наука и технологии. Бяха положени основите на ползотворно бъдещо сътрудничество.

Лекционният курс на д-р Рами Ал-Фодех във Факултет по дентална медицина при МУ – София беше насочен в областта на Протетичната дентална медицина – изследване, диагностика, планиране на лечението.