СТРАНИЦИ

Проекти по програми ЕРА-НЕТ

На електронната страница  на Фонд научни изследвания / ФНИ/е представена информация за програмите за международно сътрудничество ЕРА-НЕТ, в които ФНИ участва. Програмите се финансират от национални научни фондове и агенции със съфинансиране от програмата Хоризонт 2020 на ЕС.
Информация за обявените и предстоящите конкурси е публикувана на интернет страниците на всяка от програмите.

Вижте от ТУК

Информация, насоки и документация за българските участници, относно подаването на документите във Фонд „Научни изследвания“, са налични тук:

  • Национални изисквания и условия за допустимост, може да изтеглите от ТУК
  • Документи към националните изисквания. може да изтеглите от ТУК