СТРАНИЦИ

Проф. Дора Златарева е първият български лекар, избран за президент на дивизия към Европейския съюз на медицинските специалисти

За първи път експерт от България бе избран за президент на дивизия към Европейския съюз на медицинските специалисти (UEMS) –  проф.  д-р Дора Златарева, дм оглави дивизията по неврорентгенолия, секция Радиология към съюза. Изключителното признание за нейните лични постижения е и голям успех за  Медицински университет – София, където тя преподава в Катедрата по образна диагностика, и за УМБАЛ “Александровска“, част от чийто екип е професорът.

Дивизията се управлява от изпълнителен комитет – президент, генерален секретар и ковчежник,  и има пряка отговорност да насрочва заседания и да се занимава с приоритетите на организацията. Основните ѝ цели са развитие на неврорентгенологията като медицинска дисциплина, подпомагане на научно-изследователската дейност и продължаващото обучение, разработване на стандарти за добра медицинска практика, а също и да защитава професионалните интереси на съсловието. Мандатът на президента е 4-годишен.

Проф. Златарева е национален представител за България в UEMS от 2012 година. Специализирала е във Великобритания и Италия, член е на две международни научни журита, които присъждат Европейските дипломи по неврорентгенология и детска неврорентгенология. Има впечатляващо международно признание и заслужена репутация на изтъкнат диагностик в областта на неврорентгенологията.

От началото на 2020г. проф. Златарева е член на работната група, разработваща стандарти по образна диагностика за педиатрична неврорентгенология (образна диагностика при деца), чийто първи документ вече е готов и одобрен. Тя посочи, че до края на годината предстои актуализация на критериите за прилагането на функционален магнитен резонанс и високо специализирани секвенции за невроизобразяване, в съответствие с новите тенденции.

Проф. Златарева сподели, че в програмата ѝ на нов председател на Дивизията са залегнали намеренията ѝ да работи в посока по-тясно сътрудничество с интервенционалните неврорентгенолози. Амбициите ѝ са да привлече най-младите представители в общността, като изгради работни отношения с Европейската асоциация на младите лекари-рентгенолози и с Обществото за образна диагностика на заболяванията на глава и шия.

Проф. Златарева сподели също, че в Италия вече е на финалната права и с почти отчетени резултати голям проект за разработване на биомаркери за образна диагностика при деменция. Сред приоритетите на Дивизията е това да бъде валидирано в по-широк мащаб и да обхване по-голям брой европейски държави, не само Италия.

Пожелаваме на проф. Златарева много успехи, с които да мотивира още повече бъдещи специалисти по рентгенология у нас!

Фото: УМБАЛ “Александровска“