СТРАНИЦИ

Програма „Следващите 10“ – Наука с бъдеще

С четири конкурса за финансиране на проекти на обща стойност един милион лева, Фондация „Америка за България“ стартира новата си програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“. Целта на програмата е да бъдат подкрепени проектни предложения на български организации и сдружения, които да подпомогнат укрепването на частния сектор и демократичните институции в страната.

Едно от направленията в конкурсната програма е на тема “Наука с бъдеще”. С този конкурс ще се финансират проектни предложения на млади учени-иноватори в областта на природните науки, здравеопазването, земеделието и ветеринарната медицина. Идеите трябва да са с приложна насоченост, да са насочени към съществуващи проблеми и да имат потенциал за внедряване в практиката. Основната цел на конкурса е да насърчи и стимулира ранния етап на развитие на научни разработки и продукти. За повече подробности ВИЖТЕ ТОЗИ ЛИНК

Одобрените проекти ще получат финансиране между 5 000 и 75 000 лева. Крайният срок за подаване на кандидатури е 25 октомври 2020 г., 17:00 часа. Допълнителна информация можете да намерите на уебсайта на фондацията.