СТРАНИЦИ

European University INGENIUM

техническа презентация РБ - 7

Работен пакет 7 постави началото на своята работа в Шьовде, Швеция

Какво е въздействието, което Европейският университет INGENIUM иска да окаже при разрешаването на екологичните проблеми?

Това беше водещият въпрос на старта на работен пакет 7 – „Устойчиво развитие“. Срещата се проведе от 19 до 21 септември в университета на шведския град Шьовде. Събитието бе организирано от любезните домакини Кристин Брюйн, Микаел Ейдебек и екип от университета. Два дни, изпълнени с ключови бележки, дискусии, споделяне на добри местни инициативи, покани за разработване на общи материали за курсове, хакатони, повишаване на осведомеността и предприемане на действия, касаещи устойчивото развитие на университетите в алианса. Катрин Карти откри срещата и презентира ролята на университетите в постигането на целите за устойчиво развитие и как тези възможности се съгласуват с ценностите и педагогическите цели на INGENIUM.

През септември 2015 г. на Общото събрание на ООН, държавите членки подписаха Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие и нейните 17 цели. Световните лидери поеха ангажимент за премахване на бедността, опазване на планетата и гарантиране, че всички хора живеят в мир и просперитет. Програмата до 2030 г. и Парижкото споразумение относно изменението на климата представляват пътната карта към един по-добър свят и глобалната рамка за международното сътрудничество в областта на устойчивото развитие и неговото икономическо, социално, екологично и управленско измерение.