СТРАНИЦИ

Разрешава се присъственото провеждане на практическите занятия и някои изпити

Със заповед на ректора на МУ-София от 18.01.2021г., прилагането на противоепидемичните мерки и неприсъственото/хибридно обучение в университета продължават до 31 януари 2021г. В съответствие с новата заповед на министъра на здравеопазването, ще се допускат изключения за провеждане на: 

  •  Практически обучения и изпити по практика на студенти, специализанти и докторанти;
  •  Семестриални изпити, които включват практическа част и не могат да бъдат проведени в електронна среда.
  •  Държавни изпити и защити на дипломни работи.

Деканите на факултети  и ръководителите на структурни звена ще планират в най-кратък срок действията за прилагане, спазване и контрол на въведените противоепидемичните мерки, включително при присъствените занятия. 

Пълният текст на заповедта може да видите ТУК