СТРАНИЦИ

Регионална дирекция на AUF организира две инициативи целящи развитие предприемаческите умения на студенти

Регионалната дирекция на AUF организира две инициативи насочени към студентите и целящи да развият предприемаческите им умения, както и даващи възможност за работа в екип и усъвършенстване на комуникативните им способности.

И двата апела се вписват в усилията на AUF за подкрепа на професионализацията на обученията, засилването на връзките с бизнеса и развитие на лични и социални умения у студентите.

Те позволяват на обучаващите се да изберат начина, по който да осъществят свой проект или дейност, с които да промотират своето обучение, да го допълнят с професионални контакти или друга полезна за тях дейност. Възможностите са много и разнообразни.

Това са връзките към дватa апела, чрез които могат да развият идеи, които са имали и за които са се нуждаели от известна финансова подкрепа:

1. Je connais mon métier                     2.Mon savoir en partage