СТРАНИЦИ

Ръководство по Инициатива за иновативна медицина

На електронната страница NAUKAMON.EU към МОН  е публикувано Ръководството по Инициатива за иновативна медицина ( IMI), касаещо партньорство между Европейския съюз, представляван от Европейската комисия и Европейската фармацевтична индустрия, представлявана от EFPIA- Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации.

Целта на IMI е да подобри процеса на разработването на лекарства и осигури на пациентите по-бърз достъп до по-добри и сигурни лекарства. IMI постига това чрез финансиране на проекти, които обединяват усилията на ключовите групи в изследователския процес.

Вижте от ТУК