СТРАНИЦИ

Схема за обмен на персонала от дейностите Мария Склодовска-Кюри

Обявено е информационно събитие, организирано от Изпълнителната агенция за научни изследвания на ЕК. Събитието е посветено на схемата за обмен на персонала от дейностите Мария Склодовска-Кюри, РП „Хоризонт Европа“.

Не е необходима регистрация, но колегите от ЕК са подготвили въпросник, който да попълните преди събитието.

Допълнителна информация за събитието ТУК