СТРАНИЦИ

СТУДЕНТСКИ ЖИВОТ

снимка от сцената в операта по време на тържеството

СПИСЪК НА ЗАПИСАЛИТЕ ЗА БИЛЕТИ СТУДЕНТИ ЗА ТЪРЖЕСТВО на МУ-СОФИЯ

Уважаеми колеги,

Билетите, които сте заявили за тържеството на 6 април, ще може да получите по звена, както следва:

  1. Медицински Факултет – на 03.04. и 04.04. от 09,30 до 15,00 часа в Студентска канцелария, Деканат /в стаите за съответния курс/ – списък
  2. Факултет по дентална медицина – на 03.04. и 04.04. от 09,30 до 15,00 часа в Студентска канцелария, Деканат – списък
  3. Фармацевтичен Факултет – на 03.04 и 04.04 от 09,30 до 15,00 часа, Секретар на Декана – списък
  4. ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров“ – на 03.04. от 10,00 до 14,00 часа, Деканат – стая 41 – списък
  5. МК „Йорданка Филаретова“ – на 03.04. от 10,00 до 14,00 часа, Ректорат – ет.10, стая 19 – списък