СТРАНИЦИ

Среща на студенти от Първи Московски държавен медицински университет „И. М. Сеченов“ с ръководството на Медицински университет – София

За поредна година Медицински университет-София прие десет руски студенти от Първи Московски държавен медицински университет „И. М. Сеченов“, които ще проведат двуседмичен летен стаж в университетските болници, разпределени в две направления – медицина и дентална медицина, и ще имат възможност да наблюдават работата на едни от най-добрите лекарски екипи у нас.

Ректорът на МУ-София, проф. д-р Виктор Златков, дм и зам.-ректорът по Международна интеграция и проектно финансиране и следдипломно обучение, проф. д-р Радомир Угринов, дмн проведоха среща със студентите и ги запознаха с историята на университета, а те от своя страна споделиха първите си впечатления от България и разказаха за образователната система в Русия.

След като приключи стажът на руските студенти, десет наши студенти от специалностите „Медицина“ и „Дентална медицина“ ще заминат на практика в Сеченовския университет в Москва. Този научен обмен стана възможен благодарение на дългогодишните усилия от страна на двата университета и подписания през 2017 г. Меморандум за сътрудничество. Всичко това е предпоставка за по-нататъшни задълбочени взаимоотношения между институциите.