СТРАНИЦИ

СТУДЕНТСКИ ЖИВОТ

Стартира конкурсът “Студент на годината 2021” на МУ-София

По традиция в края на всяка календарна година Студентски съвет при МУ-София организира конкурса „Студент и преподавател на годината на Медицински университет-София”, в тази връзка откриваме процедурата по подаване на кандидатури в конкурса.

Срокът за подаване на документите е до 30.11.2021 г. на е-мейл адрес: students@mu-sofia.bg

Както мнозина от вас вече знаят, идеята, заложена в създаването на станалият вече традиционен конкурс, е поощряване и награждаване на студенти с доказани високи академични успехи, познание на чужди езици, афинитет към научни разработки и открития, участие и представяне на университета ни в национални и международни научни семинари и конференции, извоювани постижения и отличия, участие в студентски и неправителствени организации и др.

По този повод Медицински университет-София ще награди по един студент във всяка една от следните категории:

• Студент на годината на Медицински университет – София

• Студент на годината на Медицински факултет

• Студент на годината на Факултета по дентална медицина

• Студент на годината на Фармацевтичен факултет

• Студент на годината на Факултета по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“

• Студент на годината на Медицинския колеж „Йорданка Филаретова”

• Студент на годината на Филиал „Проф. Иван Митев“ – Враца

• Чуждестранен студент на годината

За да участвате в конкурса, моля изпратете ни кратко CV на български език и приложено сканирани копия на документи/сертификати, отговарящи на критериите за участие в конкурса, валидни за период от една година назад – Ноември 2020 – Ноември 2021 година, а именно:

 1. Успех от предходните два семестъра (представя се академична справка или Удостоверение, заверени в Деканата на съответния факултет; за участници от 1-ви курс се вземат оценките от кандидатстудентска кампания);
 2. Езикови умения (прилага се наличен сертификат/-и за определено ниво на владеене);
 3. Работа и заемани длъжности, стажове и практики (прилага се документ от работодател или ръководител на съответния стаж, удостоверяващ заетостта);
 4. Работа в КОВИД-звена (прилага се документ от работодател или ръководител, удостоверяващ заетостта);
 5. Членство в различни организации (например Студентски съвет, различни неправителствени организации – прилага се уверителна бележка, подписана от Председателя на организацията);
 6. Заемани длъжности с мандатност в различни организации ( документ от Председателя на съответната организация);
 7. Образователни семинари, повишаващи нивото на компетенциите (прилага се сертификат от участие);
 8. Научни публикации (прилага се копие от всяка една налична публикация);
 9. Участие в конгреси, конференции, симпозиуми, семинари и лекционни потоци (активно или пасивно участие се удостоверява със сертификат);
 10. Участие в спортни мероприятия ( прилага се сертификат или друга награда);
 11. Други награди и отличия (прилагат се сертификати, медали и др);

Не забравяйте, че съответните документи и сертификати, удостоверяващи вашите участия и умения се отнасят за периода Ноември 2020 – Ноември 2021 година.

Изпращайте ни кандидатурите си на е-мейл адрес: students@mu-sofia.bg

Вашите кандидатури ще бъдат разгледани и оценени от висококвалифицирана Комисия, която ще определи победителят във всяка една категория.