СТРАНИЦИ

СТУДЕНТСКИ ЖИВОТ

Стартира конкурсът Студент на годината на Медицински университет-София

По традиция в края на всяка календарна година Студентски съвет при МУ-София организира конкурсът „Студент на годината на Медицински университет-София”, в тази връзка откриваме процедурата по подаване на кандидатури в конкурса. Срокът за подаване на документите е до 01.12.2020 г. на е-мейл адрес: students@mu-sofia.bg

Както мнозина от вас вече знаят, идеята, заложена в създаване на традиционния конкурс, е поощряване и награждаване на студенти с доказани високи академични успехи, познание на чужди езици, афинитет към научни разработки и открития, участие и представяне на университета ни в национални и международни научни семинари и конференции, извоювани постижения и отличия, участие в студентски и неправителствени организации и др.

По този повод Медицински университет-София ще награди по един студент във всяка една от следните категории:

• Студент на годината на Медицински университет – София

• Студент на годината на Медицински факултет

• Студент на годината на Факултета по дентална медицина

• Студент на годината на Фармацевтичен факултет

• Студент на годината на Факултета по обществено здраве

• Студент на годината на Медицински колеж „Йорданка Филаретова”

• Студент на годината на Филиал-Враца „Проф. Иван Митев“

• Чуждестранен студент на годината

За да участвате в конкурса, моля изпратете ни кратко CV на български език и приложено сканирани копия на документи/сертификати, отговарящи на критериите за участие в конкурса, валидни за период от една година назад – Ноември 2019 – Ноември 2020 година, а именно:

  1. Успех от предходните два семестъра (представя се академична справка или Удостоверение, заверени в Деканата на съответния факултет; за участници от 1-ви курс се вземат оценките от кандидатстудентска кампания)
  2. Езикови умения (прилага се наличен сертификат/-и за определено ниво на владеене)
  3. Работа и заемани длъжности, стажове и практики (прилага се документ от работодател или ръководител на съответния стаж, удостоверяващ заетостта)
  4. Членство в различни организации (например Студентски съвет, различни неправителствени организации – прилага се уверителна бележка, подписана от от Председателя на организацията)
  5. Заемани длъжности с мандатност в различни организации ( документ от Председателя на съответната организация)
  6. Образователни семинари, повишаващи нивото на компетенциите (прилага се сертификат от участие)
  7. Научни публикации (прилага се копие от всяка една налична публикация)
  8. Участие в конгреси, конференции, симпозиуми, семинари и лекционни потоци (активно или пасивно участие се удостоверява със сертификат)
  9. Участие в спортни мероприятия ( прилага се сертификат или друга награда)
  10. Други награди и отличия (прилагат се сертификати, медали и др)

Не забравяйте, че съответните документи и сертификати, удостоверяващи вашите участия и умения се отнасят за периода Ноември 2019 – Ноември 2020 година.

Изпращайте ни кандидатурите си на е-мейл адрес: students@mu-sofia.bg

Вашите кандидатури ще бъдат разгледани и оценени от висококвалифицирана Комисия, която ще определи победителят във всяка една категория.