СТРАНИЦИ

Стартира проект HTx по програма Хоризонт2020, по който МУ-София е партньор

НТх е проект по програмата Хоризонт 2020, под ръководството на Faculty of Science, Utrecht University, в който Медицински Университет – София е партньор в консорциум от 15 университети и държавни институции. Проектът HTx е по подпрограма на Европейската Комисия „Better health and care, economic growth and sustainable health systems“, за периода 2019 – 2023. Целта на HTx  е да създаде рамка за следващото поколение методики в областта на оценката на здравните технологии, които да подпомагат вземането на терапевтични и управленски решения, ориентирани към пациента и обществото, за да се интегрира здравеопазването в Европа  . 

Повече за програмата, прочетете ТУК