СТРАНИЦИ

Стажове в Съвместния изследователски център – JRC

Съвместият изследователски център (JRC) отправя покана за стажове, започващи през месец октомври 2022 г. Мисията на Съвместния изследователски център е да подкрепя политиките на ЕС с независими доказателства през целия политически цикъл. JRC е разположен в 5 държави-членки (Белгия, Германия, Италия, Нидерландия и Испания).

Мястото на стаж може да бъде един следните граводе – Ispra (Италия), Geel (Белгия), Petten (Нидерландия) или Karlsruhe (Германия).

JRC се фокусира върху укрепването на базата от знания за изготвяне на политики, свързани с глобални предизвикателства  като:

Здравеопазване;

Култура;

Творчество и приобщаващо общество;

Гражданска сигурност за обществото;

Цифрови, промишлени и космически;

Климат;

Енергия и мобилност;

Храни;

Биоикономика;

Природни ресурси;

Селско стопанство и околна среда,

както и  иновации,  икономическо развитие и конкурентоспособност,  научни постижения,и териториално развитие и подкрепа за държавите-членки и регионите.

JRC Scientific Trainees – Call 2022

Повече информация може да намерите ТУК