СТРАНИЦИ

СТУДЕНТСКИ ЖИВОТ

Студент на МУ-София спечели стипендия „Гипсън“

Това е Ани Канатова. Международна Фондация „Св.Св. Кирил и Методий“ раздаде 25 стипендии „Гипсън“ по 2,000 лв. годишно за студенти с високи академични постижения, чиито семейства имат ниски материални възможности, записани в първи курс на университети в България през учебната 2019-2020 година.

Стипендиите се осигуряват по волята на частния дарител от САЩ сем. Нели и Робърт Гипсън, в сътрудничество с Американската фондация за България, със седалище в Ню Йорк и продължават до завършване на бакалавърска степен. Общата сума на студент за цялото следване е 8000 лева.

Броят на вече получилите стипендията през предишните четири академични години заедно с новоизбраните по тази програма е над 200 човека, като 100 от тях ще получават средства през 2019-2020 учебна година. Общата сума предоставена от семейство Гипсън до сега е: 2 104 734 лева.