СТРАНИЦИ

СТУДЕНТСКИ ЖИВОТ

Стипендиантска програма за зимен семестър 2019/2020

Започна приемът на документи за стипендиантска програма „Здраве чрез СПА“, която ще подпомогне висшето образование на двама студенти през зимния семестър на учебната 2019/2020 г. Програмата се осъществява с подкрепата на „Св. Св. Константин и Елена холдинг“ АД.

По тази програма Фондацията ще подпомогне обучението на двама стипендианти, като размерът на всяка стипендия е 1 500 лв., която се изплаща на 5 равни месечни вноски.
Краен срок за кандидатстване: 31 октомври 2019 г.  включително.

Минимално изискван успех при кандидатстване: Мн. добър 5.00 от летния семестър на учебната 2018/2019 г.

Необходимо е студентите да изпратят мотивационно писмо и служебна бележка, удостоверяваща формата на обучение, специалността и успеха от летния семестър на учебната 2018/2019 г., както и социален статус за стипендия.

С предимство ще се ползват кандидатите, израснали под институционална грижа, сираци и полусираци, студенти със степен на инвалидност или др. увреждания, удостоверени чрез документ от ТЕЛК.

Цялата информация, регламента за участие в стипендиантската програма и документи за кандидатстване
може да намерите ТУК