СТРАНИЦИ

Стипендии на френското правителство – 2018

Отдел „Международна интеграция и проектно финансиране” на МУ-София ви информира, че френското правителство предоставя стипендии за:

Докторантура под двойно научно ръководство ( за 3 престоя по 4-5 месеца )

Програма мобилност на млади учени ( престой от 1 до 2 месеца в лаборатория или научен екип във Франция)

Сроковете за подаване на документи за докторантури: 15 март.

Сроковете за мобилност на млади учени са три сесии през годината: края на февруари, края на април, края на септември.

За повече информация: http://institutfrancais.bg/fr/espace-campus-france/bourses-du-gouvernement-francais/