СТРАНИЦИ

Стипендии на германската служба за академичен обмен DAAD съвместно с международна фондация ″Св. Св. Кирил и Методий″

ДААД, съвместно с Международната фондация ″Св. Св. Кирил и Методий″ предлага за академичната 2020/2021г година следните възможности за финансиране на обучение и изследователска дейност за докторанти, млади специалисти и учени:

  • За продължаване на следването след завършена бакалавърска степен (магистърски стипендии);
  • Летни курсове за студенти в бакалавърска и магистърска степен на обучение;
  • Изследователски стипендии за докторанти и млади учени (краткосрочни – до 6м, годишни – от 7 – 12 месеца; стипендии за разработване на докторска дисертация под двойно научно ръководство – в България и в Германия);
  • Стипендии за изследователски престой на учени (от 1 до 3 месеца);
  • Повторна покана за бивши стиипендианти (от 1 до 3 месеца);
  • Двустранен обмен на учени (от 7 дни до 3 месеца).

Пълната информация за стипендиите, необходимите документи за кандидатстване и сроковете за тяхното подаване може да бъде открита на интернет страницата на МФ ″Св. Св. Кирил и Методий″ www.cmfnd.org, страницата на ДААД: www.daad.de, на интернет страницата на Посолството на Федерална република Германия: http://www.sofia.diplo.de, както и във фейсбук страницата на това посолство: https://bg-bg.facebook.com/DeutscheBotschaftSofia/ .