СТРАНИЦИ

Стипендии на германската служба за академичен обмен DAAD/ДААД

ДААД, съвместно с Международната фондация ″Св. Св. Кирил и Методий″ предлага за 2019/2020 г. учебна година следните стипендии:

 1. За аспиранти и млади учени
  1.1. Изследователски стипендии – до 6 месеца (краткосрочни)
  За изследователски проекти (1-6 месеца) и подобряване на квалификацията в германски университет или в друг извън университетски изследователски институт с различни цели:

1.2. Изследователски стипендии – 7 до 10 месеца
За изследователски проекти и повишаване на квалификацията в германски университет или в друг извън университетски изследователски институт.

 1. За университетски преподаватели и учени/престой за изследователски проект
  2.1. Изследователски проект – от 1 до 3 месеца
  За извършване на работен проект или за сътрудничество (със германско висше учебно заведение);

2.2. Двустранен обмен

 1. Летни курсове за студенти.
  За студенти от по-горните курсове на всички специалности.

Процедура за кандидатстване
Информация за необходимите документи за кандидатстване може да бъде открита на интернет страницата на МФ ″Св. Св. Кирил и Методий″ www.cmfnd.org или от следните страници: www.funding-guide.de ; www.daad.de ; www.sofia.diplo.de.