СТРАНИЦИ
карта на областта Бавария и герб

Стипендии от провинция Бавария за магистри и докторанти за академичната 2023/2024

Провинция Бавария ще спонсорира стипендии за академичната 2023/24 година.

Право на кандидатстване имат завършили от България, Хърватия, Чехия, Унгария, Полша, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия и Украйна. Стипендиите са предназначени за финансиране на следдипломно обучение (магистърски програми), докторанти или за едногодишен изследователски престой в баварски висши учебни заведения. Едногодишната стипендия може да бъде удължена два пъти до 3 години.
Стипендията се изплаща месечно (861,- €) и възлиза на 10 332,- € на година. Учениците с поне едно дете получават 1 021,- € на месец, което се равнява на 12 252,- € на година.
Целта на годишната програма за стипендии е да подкрепи научното сътрудничество и академичния обмен между Бавария и Централна, Източна и Югоизточна Европа.

Подробностите вижте ТУК