СТРАНИЦИ

Стипендии за изследователска дейност в Япония

Matsumae International Foundation обяви програмата си за предоставяне на стипендии за изследователска дейност в институции домакини в Япония през 2021 г. и кани представителите на българската научна общност да подадат документи за кандидатстване. Посочва се, че приоритет ще бъде даден на изследователи в сферата на природните науки, инженерните науки или медицината

Изискванията към кандидатите са следните:

  1. Да получат писмо-покана от институция домакин в Япония;
  2. Да притежават докторска степен или еквивалентна, която да е призната от Matsumae International Foundation;
  3. Да са на възраст до 49 г. (включително) към момента на подаване на документи;
  4. Да владеят в достатъчна степен английски или японски език;
  5. Да не са пребивавали продължително в Япония, с изключение на краткосрочен престой с цел екскурзия или участие в конференция;
  6. Да работят и да се завърнат в своите държави след приключването на програмата.

Пълния текст на обявата от ТУК