СТРАНИЦИ

СТИПЕНДИЯ НА КИТАЙСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

Благодарение на добрите международни взаимоотношения и стабилно сътрудничество между Медицински Университет-София и Посланика на Китайската Народна Република в България, е представена възможност за изпълнение на специална магистърска програма за насърчаване на взаимното разбирателство и приятелство между Китай и България, чрез предоставяне на финансова подкрепа от Университета Цингхуа по програмата „Стипендии по схемата за младежки постижения на Китай – Магистърска програма” за академичната 2020-2021 г. Програмите са отворени за кандидати от 79 развиващи се страни и представляват интензивни лекции и семинари, с включени извънкласни дейности и курсове по китайски език (мандарин).

Международната програма за магистър по обществено здраве е с продължителност от 1 година, с фокус върху глобалното обществено здраве. Насочена е към изграждане на ново поколение световни лидери в областта на общественото здраве в развиващия се свят, чрез участието на признати преподаватели, придобиване на експертни познания и партньори по целия свят. Курсовете се водят на английски език и са специално разработени за служители в областта на общественото здравеопазване, специалисти по превенция и контрол на заболявания, както и ръководители на здравни програми от развиващите се и развитите страни, като основната цел е подобряване на здравните условия и постигане на равнопоставеност на ползващите здравни услуги в развиващите се страни.

Условия на стипендията:

 • Едногодишна редовна магистърска програма     
 • 15 – 20 участници в група     
 • Начало на академичната година: Септември 2020 г.   
 • Всички курсове се провеждат на английски език     
 • Стипендията покрива: обучение и стаж, настаняване, дневна издръжка, еднократна субсидия за настаняване след регистрация, обща медицинска застраховка, както и самолетен билет от/до Китай.     

Краен срок за кандидатстване: 15 май 2020 г.

Период на стипендията: Академичната година 2020/2021 (от Септември 2020 г.)

Набор от документи, които се предават сканирани изключително по емайл:

int@mu-sofia.bg.

За повече информация: Еразъм+ Отдел на МУ-София

 1. Заявление с 2-инчова паспортна снимка и подпис на кандидата
 2. Научен интерес и набор от публикации (минимум от 500 думи на Английски език и в Word)
 3. Копие на диплома за завършена минимум степен Бакалавър и Академична справка
 4. 2 писма препоръки с подпис и дата (от работодател или преподаватели с посочени имена, GSM, e-mail)
 5. Договор за трудова заетост
 6. Сертификат за владеене на английски език (IELTS (Academic) total score 6.0, or TOEFL Internet score 80)
 7. Копие на паспорта (страниците, на които има посочена персонална информация)
 8. Кандидатите трябва да са под 45 години
 9. Кандидатите трябв да са на трудов договор, преподаватели на МУ-София

Повече информация за програмата и начина на кандидатстване е налична тук